FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Médecins Sans Frontières www.msf.org
MSF to niezależna, neutralna politycznie organizacja, której fundusze pochodzą ze środków publicznych. MSF realizuje różne projekty, współpracuje z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi i pomocowymi, m. in. ze Światową Organizacją Zdrowia. W 1999 roku MSF została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.
Wolontariusze MSF starają się nagłaśniać problemy ludzi, którzy stali się ofiarami różnych klęsk, dążą do ujawnienia rozmiaru ludzkich cierpień, organizując wystawy oraz wydając publikacje i raporty na ten temat. MSF informuje szeroką opinię publiczną o wypadkach naruszania podstawowych praw człowieka i stara się wywierać nacisk na elity rządzące, które dopuszczają do łamania praw.
Wersja językowa: główna strona MSF w języku angielskim oraz 21 stron narodowych w odpowiednich językach (niektóre strony narodowe mają teksty w języku angielskim)
News: tak (dotyczą pracy MSF na terenach dotkniętych klęskami oraz wybrane News ze stron narodowych)
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) publikacje dotyczące działalności MSF i trudnych sytuacji ludności danego regionu świata
2) raporty ukazujące różne problemy (np. walka z malarią, przemoc wobec kobiet)
3) artykuły o tematyce prawnej
4) zdjęcia i filmy z miejsc działalności MSF
5) fotoreportaże, filmy video, opisy projektów, publikacje o tematyce medycznej, psychologicznej, społecznej
Kontakt: Médecins Sans Frontières
Rue de Lausanne 78 - CP
116 - 1211 Geneva 21
Szwajcaria
Tel.: +41 (22) 849 84 84
Fax: +41 (22) 849 84 88