FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest instytucją pozarządową; od 1995 roku jej pracami kieruje polsko-niemiecka Fundacja na Rzecz MDSM. Placówka zajmuje się edukacją historyczno–polityczną, przekazuje wiedzę o powstaniu, historii, rozwoju, funkcji i strukturze KL Auschwitz-Birkenau oraz innych obozów hitlerowskich. W MDSM odbywają się seminaria i warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i opiekunów wymian młodzieżowych. Placówka organizuje zwiedzanie obozu z przewodnikiem, umożliwia pracę z materiałami źródłowymi i eksponatami zbiorów muzealnych, ułatwia zainteresowanym korzystanie z literatury, filmów oraz nowych mediów. MDSM jest miejscem spotkań ludzi młodych, przestrzenią do prowadzenia dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi oraz porozumienia między narodami. MDSM organizuje podróże studyjne do Auschwitz-Birkenau, w których uczestniczy przede wszystkim młodzież niemiecka (klasy szkolne wraz ze swymi opiekunami, młodzi ludzie z organizacji pozaszkolnych, kościelnych oraz studenci). Programy studyjne przewidują m.in. odwiedzenie wystaw w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz oraz terenu byłego obozu zagłady Birkenau, spotkania z byłymi więźniami, pracę na rzecz Miejsca Pamięci, wykłady i prelekcje pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwiedzanie miast Oświęcimia i Krakowa. MDSM przygotowuje i realizuje własne programy z zakresu edukacji historyczno-politycznej i jest miejscem realizacji samodzielnych i nowatorskich projektów zewnętrznych. Do projektów realizowanych przez MDSM należą: pismo„Fajka", reportaż „Europa według Auschwitz", wykłady „Rozmowy o tolerancji", warsztaty dla młodzieży „Mury mówią".
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11
32-600 Oświęcim
Tel: +48 (33) 843 21 07 (Recepcja)
Tel/fax: +48 (33) 843 12 11 (Biuro)
Tel/fax: +48 (33) 843 23 77 (Dział Pedagogiczny)
Fax: +48 (33) 843 39 80
E-mail: mdsm@mdsm.pl