FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust www.mjhnyc.org
Muzeum zorganizowane jest wokół 3 głównych tematów: życia Żydów w ubiegłym stuleciu, ich losów podczas II wojny światowej oraz odrodzenia kultury żydowskiej po wojnie. W muzeum zgromadzono przedmioty upamiętniające życie Żydów w XX wieku, zarówno przed jak i w czasie Zagłady, są to: przedmioty codziennego użytku, dokumenty, świadectwa świadków Holokaustu, fotografie, filmy. Przedmioty te są najważniejszą częścią stałej ekspozycji. Od czasu inauguracyjnej wystawy, zorganizowano ponad 40 wystaw czasowych, z których część poświęcona była przeszłości, a część wybiegała w przyszłość. Oprócz wystaw tematycznych, organizowane są również wystawy retrospekcyjne poświęcone poszczególnym artystom jak np. wystawa dokumentująca twórczość Marca Chagalla.
Muzeum ma bogatą ofertę sympozjów, wykładów, panelowych dyskusji, warsztatów (również dla nauczycieli uczących o Holokauście). Proponuje program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, dzięki któremu uczniowie poznają historię Żydów, ich kulturę i religię. Program obejmuje warsztaty, zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz propozycję współtworzenia Living Museum Online - dzięki interaktywnej stronie uczniowie mogą stworzyć muzeum swojego indywidualnego dziedzictwa żydowskiego.
Wersja językowa: angielska, niemiecka
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) http/ www.mjhnyc.org/teach.speakers.htm
2) http/ www.mjhnyc.org/teach.resources.htm
3) http/ www.mjhnyc.org/teach.students.htm
Kontakt: Museum of Jewish Heritage - A Living Memorial to the Holocaust
Battery Place City
36 Battery Place
New York 10280
USA
Tel.: +1 (646) 437 4200
E-mail: info@jmw.at