FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain powstał w 1997 roku, posiada bardzo rozbudowaną strukturę. Do organizacji należą meczety, instytucje edukacyjne i charytatywne, organizacje kobiece i młodzieżowe działające w Zjednoczonym Królestwie. MCB prowadzi działalność w duchu współpracy, konsensusu i jedności, przeciwstawiając się dyskryminowaniu mniejszości muzułmańskiej. Wspiera inicjatywy mające na celu poprawę położenia, równouprawnienie i respektowanie praw muzułmanów, przy zachowaniu pełnego szacunku dla instytucji państwa. Podejmuje inicjatywy społeczne i edukacyjne w wymiarze międzykulturowym, zmierzające do promowania pełnej i obiektywnej wiedzy o Islamie i jego wyznawcach. MCB prowadzi kampanie informacyjne, lobbuje na rzecz zmian legislacyjnych, wydaje oświadczenia do prasy, jest obecny w mediach, współpracuje ze środowiskami dziennikarskimi, organizuje konferencje, udziela wywiadów (m.in. dla BBC, The Times). Prowadzi fundację charytatywną.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Artykuły, eseje, statystyki, raporty: www.mcb.org.uk (zakładka Library)
2) Centrum informacyjne: www.mcb.org.uk/mcbdirect/index.php
3) Materiały prasowe: www.mcb.org.uk/ - zakładka „media"
Kontakt: The Muslim Council of Britain
PO Box 57330
London E1 2WJ
Wielka Brytania
Tel.: +44 (845) 262 6786
Fax: +44 (207) 247 7079
E-mail: admin@mcb.org.uk