FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Strukturę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau tworzą działy: Archiwum, Sekcja Komputerowa, Biuro Informacji o Byłych Więźniach, Zbiory, Dział Konserwatorski, Biblioteka, Dział Naukowo-Badawczy, Sekcja do spraw Byłych Więźniów, Dział Wystawienniczy, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Dział Wydawnictw i Informacji, Sekcja Obsługi Zwiedzających.
W roku 1990 powołano do życia Międzynarodową Radę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (od 2000 roku przemianowaną na Międzynarodową Radę Oświęcimską), której zadania to: rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Muzeum, ocena różnych form jego działalności (np. wystawy, wydawnictwa, filmy, przewodniki po muzeum), wyznaczanie zadań konserwatorskich, działania na rzecz pozyskania środków finansowych, zwłaszcza od rządów państw europejskich. Od 2000 roku Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz, lecz także innych Pomników Zagłady. Przewodniczącym w obecnej kadencji 2006-2012 jest prof. Władysław Bartoszewski.
27 stycznia 2005 roku powołano do życia Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, stanowi ono integralną część Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. MCEAH współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami upamiętniającymi ofiary Zagłady; partnerem strategicznym Centrum jest Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Centrum zajmuje się edukacją młodzieży, studentów, służy pomocą naukowcom, dziennikarzom, nauczycielom, współorganizuje wymianę grup studyjnych, proponuje bogatą ofertę wykładów, warsztatów, organizuje konferencje międzynarodowe. Oferta MCEAH obejmuje także studia podyplomowe: Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust dla nauczycieli (współorganizatorem studiów jest Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel.: +48 (33) 844 80 03
Fax: +48 (33) 843 19 34
E-mail: muzeum@auschwitz.org.pl