FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu www.belzec.org.pl
Muzeum pracuje nad dokumentami i zgromadzonymi przedmiotami związanymi z kulturą materialną Żydów, prowadzi badania nad eksterminacją ludności żydowskiej i polskiej w obozie zagłady w Bełżcu oraz w innych obozach hitlerowskich na Lubelszczyźnie, prowadzi prace konserwatorskie eksponatów związanych z historią obozu, zbiera informacje na temat osób zamordowanych w obozie zagłady w Bełżcu. Muzeum przywiązuje wielką wagę do edukacji uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Pracownicy Muzeum chcą uczulić młode pokolenia na wciąż aktualne niebezpieczeństwo nienawiści, ksenofobii, nietolerancji w stosunku do innych ras, narodów, religii, światopoglądów. Muzeum organizuje oprowadzanie grup młodzieżowych po stałej ekspozycji, w której uwzględniono tradycyjne i nowoczesne formy przekazu historycznego: mapy, dokumenty, relacje dźwiękowe, tekst mówiony, film, makiety. Muzeum współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, przewodnikami, udziela informacji, oferuje pomoc w dotarciu do źródeł historycznych związanych z eksterminacją ludności w regionie Bełżca w okresie II wojny światowej, organizuje seminaria i sesje popularno–naukowe.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
ul. Ofiar Obozu 4
22-670 Bełżec
Tel.: +48 (84) 665 25 10
Fax: +48 (84) 665 25 11
E-mail: belzec.memorial@op.pl lub muzeum@belzec.org.pl