FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) www.mzr.pl
Zadaniem MZR jest reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz muzułmańskich organizacji zagranicznych. Cele działania MZR to również: pogłębianie wiedzy o nauce, kulturze i sztuce muzułmańskiej, nauczanie zasad i szerzenie islamu, sprawowanie pieczy nad meczetami, centrami kultury, domami religijnymi i cmentarzami (pod opieką związku pozostają dwa stare meczety: w Kruszynianach i w Bochonikach oraz drewniany dom w Białymstoku, służący jako miejsce modlitwy a także nowoczesny meczet w Gdańsku i Centrum Islamskie w Warszawie, działające pod nadzorem Światowej Ligi Muzułmańskiej). MZR podejmuje niezbędne działania w zakresie budowy nowych obiektów religijnych i przygotowania osób kompetentnych do ich prowadzenia, udziela pomocy członkom MZR oraz osobom ubogim i potrzebującym. Związek organizuje seminaria, współpracuje z muzułmanami z innych państw.
MZR dostrzega potrzebę dialogu międzyreligijnego. W tym celu od drugiej połowy lat 80-tych XX wieku organizowane są spotkania katolików i muzułmanów polskich, na które zapraszani są również przedstawiciele obu religii z zagranicy. 13 czerwca 1997 roku w Centrum Kultury Islamu w Warszawie powołano Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów, której zadaniem jest inicjowanie i prowadzenie dialogu między obiema religiami oraz cywilizacjami: łacińską i muzułmańską, lepsze wzajemne poznanie i przezwyciężenie negatywnych stereotypów wynikających z niewiedzy.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Muzułmański Związek Religijny w RP
ul. Grzybowa 42
15-052 Białystok
Tel./Fax: +48 (85) 664 35 16; +48 (22) 885 62 76
E-mail: mzr@mzr.pl