FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Celem Projektu NIKE było wprowadzenie do grupy szkół pilotażowych w krajach partnerskich interaktywnej metody nauczania międzykulturowego, opracowanej przez koordynatora Projektu Centre for Intercultural Education z Gandawy. Testowana metoda, o takiej samej nazwie jak Projekt (NIKE), jest specyficznie zorganizowaną formą pracy w grupach i gotowym do użycia narzędziem dydaktycznym. Celem metody NIKE jest kształcenie obywateli kompetentnych międzykulturowo, zwalczanie etnocentryzmu, uprzedzeń i stereotypów, zapobieganie przemocy i agresji, uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów, otwartości i życzliwości w kontaktach z reprezentantami obcej kultury. Metoda pomaga w zwalczaniu postaw pasywnych, zachęca do krytycznego poznawania i oceniania własnej kultury, wspiera mniejszości w prawie do zachowania kulturowej odrębności. Rola nauczyciela pracującego metodą NIKE polega na obserwacji uczniów, ewaluacji ich zachowań i postępów, udzielania wsparcia oraz reagowaniu na obecność stereotypów i treści sprzyjających powstawaniu uprzedzeń w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
Na stronie znajdują się m.in. linki do partnerskich instytucji, opisy dwóch „case studies", FAQ oraz przykładowe materiały edukacyjne do pobrania w pdf.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Podręcznik NIKE www.nike.ces.uj.edu.pl/materialy.htm
2) Przykładowy scenariusz zajęć z jednostki tematycznej „Orzeł czy reszka?" (lekcja rotacyjna: „Jeśli to by zależało od dzieci...")
Kontakt: E-mail: kopf_m@ces.uj.edu.pl; spotkania@spotkania.waw.pl; info@ces.uj.edu.pl