FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Northern Institute for Environmental and Minority Law (NIEM) www.articcentre.org
Priorytetem NIEM jest przestrzeganie praw mniejszości z uwagi na to, że region arktyczny zamieszkuje duża liczba ludów, które różnią się od Finów pochodzeniem etnicznym. NIEM dba o to, aby zapewnić mniejszościom etnicznym możliwość rozwoju w zgodzie z ich tradycją, kulturą i sposobem życia oraz zagwarantować im wpływ na decyzje bezpośrednio ich dotyczące. Instytut prowadzi badania i dokumentację na temat ludów koczowniczych zamieszkujących tereny arktyczne oraz organizuje seminaria i konferencje, których celem jest zwrócenie uwagi na prawa mniejszości etnicznych. NIEM organizuje również wykłady na Uniwersytecie Lapońskim.
Ochrona środowiska naturalnego to drugi cel grupy badawczej Instytutu. Ponieważ region arktyczny jest szczególnie narażony na zmiany klimatyczne, Instytut zajmuje się m.in. badaniem klimatu na terenach podbiegunowych.
Wersja językowa: fińska, angielska (niepełna)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (raporty, publikacje)
Kontakt: Arctic Centre, University of Lapland
Pohjoisranta 4, P.O. Box 122
FIN-96101 Rovaniemi
Finlandia
Tel.: +358 (16) 3412 758; 3412 594
Fax: +358 (16) 3412 777
E – mail: marja.collins@ulapland.fi