FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
North of England Refugee Service (NERS) www.refugee.org.uk
The North of England Refugee Service Ltd (NERS) powstała w 1989 r. Pomaga uchodźcom oraz osobom szukającym azylu politycznego, które przybyły do, lub osiedliły się w północnej Anglii. NERS pomaga w kwestiach socjalnych, podejmuje działania zmierzające do integracji uciekinierów ze społeczeństwem brytyjskim, broni ich praw. W swej działalności korzysta z darowizn i opiera się na wolontariacie. Uczestniczy w szeroko zakrojonych pracach badawczych, prowadzi szkolenia na temat przeciwstawiania się rasizmowi, wolontariatu, programów integracyjnych. Dysponując możliwościami tłumaczenia w obrębie ponad 30 języków, podejmuje się mediacji pomiędzy imigrantami a różnymi instytucjami. Jednym z priorytetowych zadań jest praca nad zmianą negatywnego wizerunku uchodźcy w społeczeństwie, służy temu wydawanie oświadczeń prasowych, reagowanie na obecność negatywnych stereotypów w prasie. NERS zachęca środowiska uchodźców i imigrantów do tworzenia własnych organizacji oraz podejmowania działań integracyjnych. Zajmuje się również tworzeniem warunków prawnych i socjalnych do przyjmowania nowych grup imigrantów.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Statystyki: www.refugee.org.uk/statistics.htm
2) Akty prawne: www.refugee.org.uk/insight.htm
3) Case studies: www.refugee.org.uk/asylum_stories.htm
Kontakt: The North of England Refugee Service Ltd
2 Jesmond Rd West
Newcastle Upon Tyne
NE2 4PQ
Wielka Brytania
Tel.: +44 (191) 245 7311
Fax: +44 (191) 245 7320
E-mail: info@refugee.org.uk info