FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) www.nicem.org.uk
The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminowania mniejszości kulturowych i etnicznych. Organizuje szkolenia dla liderów grup mniejszościowych oraz konferencje. Celem działań NICEM jest podniesienie poziomu świadomości istnienia różnorodności kulturowej, etnicznej i rasowej, i akceptacji tego zjawiska społecznego. NICEM współpracuje z innymi organizacjami o podobnym profilu (m.in. z Refugee Council UK) w celu pomocy uchodźcom podczas procedury ubiegania się o azyl. Próbuje wywierać wpływ na decyzje rządu i ministerstw odpowiedzialnych za politykę w stosunku do mniejszości etnicznych, lobbuje na rzecz mniejszości etnicznych.
Na stronie internetowej organizacji znaleźć można coroczne raporty z działalności. Na bieżąco aktualizowane są informacje na temat organizowanych konferencji i wydarzeń. Ze strony pobrać można formularze zgłoszeń do udziału w określonych szkoleniach i konferencjach; istnieje również możliwość wyrażenia swojej opinii i przesłania komentarza na temat organizacji.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM)
3rd floor Ascot House
24_31 Shaftesbury Square
Belfast
Zjednoczone Królestwo
BT2 7DB
Tel.: +44 (28) 9023 8645; +44 (28) 90319666
Fax: +44 (28) 9031 9485
E-mail: info@nicem.org.uk