FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
OL/MCM została założona w 1997 roku przez partnerów projektu On-Air/More Colour in the Media. Realizuje projekty, prowadzi badania oraz wymianę programów. Projekty są wspierane finansowo przez Komisję Europejską i specjalny program do walki z dyskryminacją. OL/MCM działa na rzecz wzmocnienia pozycji organizacji mniejszościowych, popiera prezentowanie mniejszości etnicznych w mediach, propaguje edukację międzykulturową, opowiada się za zatrudnianiem przedstawicieli mniejszości w mediach.
OL/MCM realizuje odpowiednie projekty w tym zakresie: zatrudnienia i szkoleń, edukacji międzykulturowej i wyboru kariery zawodowej, wymian programów i projektów, wspierania mediów mniejszości etnicznych, wzmocnienia pozycji tej grupy odbiorców na rynku mediów (m.in.: The European Week of Media and Diversity, Roots and Routes, Tuning in to Diversity, More Colour in the Media, More Diversity in the Media). OL/MCM jest zaangażowana w międzynarodowe projekty edukacyjne: „Cream Plus" oraz „The Log in the Media"; celem pierwszego jest stworzenie studentom wywodzącym się z mniejszości etnicznych możliwości pracy w mediach, a drugiego zainteresowanie młodych ludzi pracą w mediach, dodatkowo, projekt promuje w mediach naukę pisania i czytania dla imigrantów. Oba projekty mają za zadanie zachęcenie przedstawicieli mniejszości etnicznych do czynnego przeciwstawiania się ksenofobii i innym formom nietolerancji obecnym w mediach.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Foundation Online/More Colour in the Media
PO Box 672
3500 AR Utrecht
Holandia
Tel.: +31 (30) 239 9035
Fax: +31 (30) 230 2975
E-mail: info@olmcm.org