FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Stowarzyszenie Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) powstało w 2000 r. w Stanach Zjednoczonych, jego celem jest wspieranie dialogu żydowskiej i nie-żydowskiej młodzieży. PAJA działa na rzecz wdrażania do polskich i amerykańskich szkół programów edukacyjnych przybliżających młodzieży historię, obyczajowość i kulturę żydowską. Stowarzyszenie organizuje wspólne spotkania, telekonferencje i obozy dla młodzieży chrześcijańskiej i żydowskiej a także przygotowuje cykl warsztatów w ramach programu „Builders of Understanding".
W Polsce PAJA prowadzi cztery projekty. Pierwszy to „Atrium - The Clearinghouse of Information" - witryna internetowa, informująca o imprezach związanych z kulturą żydowską, dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Na stronie znajduje się również bogata baza danych organizacji zajmujących się tą tematyką. Drugim projektem, realizowanym we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza (Diapozytyw) oraz Fundacją Kultury Chrześcijańskiej Znak (Forum), jest stworzenie biuletynu, zawierającego informacje o projektach i organizacjach; będzie on nieodpłatnie dostarczany do szkół średnich, uczelni i innych organizacji. Kolejny projekt zatytułowany „Ci, którzy pomogli", polega na organizowaniu ceremonii ku czci Polaków ratujących Żydów w czasie wojny. Czwarty projekt „Edukacja bez granic" obejmuje warsztaty, konferencje (odbywające się również za pomocą transmisji satelitarnych), wyjazdy studyjne, podczas których młodzież polska zapoznaje się z kulturą żydowską, międzynarodowe spotkania młodych Polaków, Żydów i Niemców.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action USA
13B Pipe Hill Court
Baltimore, Maryland 21209
USA
Tel.: +1 (410) 486 06 98
E-mail: pajayouth@pajayouth.org

Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action Poland
ul. Retoryka 17/31
31-032 Kraków
Tel./Fax: +48 (12) 422 44 08
E-mail: atrium@pajayouth.org