FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. Misją Fundacji jest przygotowanie Polski i Polaków do świadomego członkostwa w Unii Europejskiej poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i politycznych, które służą temu celowi. W swych działaniach Fundacja skupia się na dwóch podstawowych celach: kształceniu (edukacja europejska do odpowiedzialności) i aktywizowaniu środowisk proeuropejskich. Fundacja pomaga organizacjom proeuropejskim działającym w środowiskach lokalnych, ułatwia przepływ informacji pomiędzy mniejszymi NGOs, wspiera integrację środowisk proeuropejskich, poprzez tworzenie forum dyskusji o integracji. Na stronie Fundacji znajdują się informacje dotyczące najnowszych wydarzeń oraz publikacje prasowe, wykaz realizowanych projektów, materiały i publikacje do pobrania ze strony.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka, francuska, rosyjska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) "Przez edukację do Unii Europejskiej" www.schuman.org.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=17
2) Prawa dziecka w Unii Europejskiej www.schuman.org.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=17
3) Szkolne Kluby Europejskie www.schuman.org.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=17
Kontakt: Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
Tel.: +48 (22) 6212161, 6217555
Fax: +48 (22) 6297214
E-mail: poczta@schuman.org.pl