FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Polska Rada Chrześcijan i Żydów prchiz.free.ngo.pl
Polska Rada Chrześcijan i Żydów podejmuje różne działania na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, należą do nich:
1. współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim;
2. organizowanie corocznego spotkania modlitewnego Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim;
3. organizowanie corocznej wspólnej modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory);
4. wydanie w 1998 roku publikacji Kościół katolicki o swoich korzeniach. Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała w odpowiedzi na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie;
5. Polska Rada Chrześcijan i Żydów co roku przyznaje tytuł CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobie spoza Polski, która szczególnie przyczyniła się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.
Na stronie PRChiŻ znajdują się linki do organizacji o podobnym profilu działania, informacje o stałych inicjatywach Rady, aktualności, teksty z dziedziny dialogu międzyreligijnego oraz materiały źródłowe, zawierające wypowiedzi przedstawicieli różnych kościołów (katolickiego, prawosławnego, kościołów Reformacji), wypowiedzi ekumeniczne, wypowiedzi Żydów oraz wspólne chrześcijan i żydów a także bibliografia.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Aleje Ujazdowskie 47
00-536 Warszawa
Tel./Fax: +48 (22) 841 83 12
E-mail: prchiz@free.ngo.pl