FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich www.jewishstudies.pl
PTSŻ organizuje konferencje na temat stanu najnowszych badań judaistycznych w Polsce (w lutym 2007 odbyła się czwarta edycja konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach") oraz wspiera programy edukacyjne.
Od 1997 roku ukazuje się półrocznik Studia Judaica, który jest miejscem prezentacji dorobku naukowego w zakresie studiów judaistycznych. Na łamach pisma ukazują się artykuły naukowe, materiały dokumentacyjne, polemiki i recenzje podejmujące szeroko pojętą tematykę żydowską z zakresu literatury (przede wszystkim biblijnej, intertestamentalnej, rabinicznej, nowożytnej), hermeneutyki, bibliologii, archeologii, historii, kultury i religioznawstwa. Publikowane są w nim również sprawozdania z najciekawszych sympozjów, konferencji, najnowszych wydarzeń artystycznych oraz przeglądy bibliograficzne i fonograficzne. Część artykułów jest dostępna na stronie w formacie pdf.
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (artykuły z półrocznika Studia Judaica)
Kontakt: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
E-mail: uw pilarc@cyf-kr.edu.pl (bez spacji po "uw")