FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" www.pswe.org
PSWE opierając się na skandynawskich doświadczeniach (szczególnie fińskich) przygotowuje projekty edukacyjne oparte na nowoczesnych technologiach, skierowane do szeroko rozumianego Trzeciego Sektora (NGO). Działania te mają na celu zwiększenie w Regionie Pomorza liczby organizacji pozarządowych i małych oraz średnich przedsiębiorstw. PSWE podejmuje działania w następujących obszarach:
- w obszarze nauki, w zakresie kształcenia zawodowego, wymiany naukowej, e-learningu;
- w obszarze społecznym, w zakresie walki z dyskryminacją rasową, religijną i społeczną, aktywnej pomocy osobom niepełnosprawnym, propagowania zdrowego stylu życia, rozwoju sportu, turystyki i rekreacji;
- w polityce transregionalnej, w zakresie wspierania działań związanych z integracją europejską, ochroną środowiska, wymianą kulturalną;
- w kwestiach ekonomicznych, poprzez propagowanie integracji europejskiej w kontekście rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania projektami.
Wersja językowa: polska, angielska, niemiecka, włoska, szwedzka, duńska, fińska, norweska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa"
ul. Polanki 66
80-306 Gdańsk
E-mail: info@pswe.org