FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce www.jewish.org.pl
Portal umożliwia nawiązanie kontaktu z wszystkimi zainteresowanymi historią i kulturą Żydów, pozwala odnaleźć tożsamość żydowską i wzmocnić poczucie wspólnoty. Witryna dysponuje pokaźnym zasobem materiałów edukacyjnych na temat, m.in.: judaizmu, historii, religii, antysemityzmu, dialogu chrześcijańsko–żydowskiego, muzyki, literatury, kultury żydowskiej w Europie, syjonizmu, tożsamości żydowskiej, państwa Izrael, społeczności żydowskiej na świecie. Dostępne jest również Forum Dyskusyjne, w ramach którego można wymieniać poglądy i opinie.
Portal systematycznie powiększa swoje zasoby.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ze strony