FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
PER został założony w 1991 roku pod wpływem poważnych konfliktów etnicznych, które wybuchły w następstwie upadku komunizmu w Centralnej i Wschodniej Europie, na Bałkanach i w Federacji Rosyjskiej. Celem PER jest wspieranie dialogu, mediacja i podejmowanie interwencji w sytuacjach konfliktowych pomiędzy przedstawicielami reprezentującymi społeczeństwo i państwo a mniejszościami etnicznymi. PER współpracuje ze światowymi i europejskimi organizacjami międzyrządowymi w celu wypracowania wspólnej strategii mediacji podczas konfliktów etnicznych. W obszarze zainteresowania organizacji znalazły się również problemy społeczności romskiej.
PER oferuje programy edukacyjne, organizuje warsztaty i szkolenia (dla nowego pokolenia specjalistów od zarządzania konfliktami etnicznymi). Wspiera powstawanie i rozwój narodowych i lokalnych instytucji zajmujących się konfliktami etnicznymi. Oferuje wsparcie organizacjom regionalnym poprzez organizowanie wzajemnej pomocy ze strony oddziałów działających w różnych krajach. Dużą uwagę przywiązuje do wpływu mediów na opinię publiczną, nawiązuje współpracę z ośrodkami opiniotwórczymi, ekspertami, autorytetami społecznymi. Zabiega o zachowanie profesjonalizmu i obiektywizmu w prezentowaniu problemów i konfliktów etnicznych, stara się wpływać na zwiększenie obecności w mediach osób i instytucji o umiarkowanych poglądach, dba o zapewnienie powszechności dostępu do informacji.
Strona zawiera sprawozdania ze zrealizowanych projektów, obszerne materiały ze spotkań i konferencji, numery Biuletynu organizacji.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (dokumenty i publikacje dotyczące działalności PER oraz konfliktów etnicznych)
Kontakt: Project on Ethnic Relations
15 Chambers Street
Princeton, NJ 08542-3707
USA
Tel.: +1 (609) 683 56 66
Fax: +1 (609) 683 58 88
E-mail: per@per-usa.org