FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
KVINDERÅDET (The Women's Council in Denmark) http://www.kvinderaadet.dk/
W 2004 roku z inicjatywy Kvinderådet zorganizowano dwie ogólnonarodowe akcje. Jedna skierowana była do kobiet pochodzących z mniejszości etnicznych i miała na celu propagowanie wiedzy o prawach, jakie przysługują kobietom w Danii oraz pomoc kobietom- imigrantkom w rozwiązywaniu problemów związanych z różnicami kulturowymi. W tym celu otworzono specjalne centrum informacyjne, świadczące kobietom porady prawne. Druga akcja ukierunkowana była na promowanie dialogu między Dunkami i kobietami pochodzącymi z mniejszości etnicznych. W wielu duńskich miastach zorganizowano prelekcje, konferencje, kursy i warsztaty praktyczne skierowane do kobiet. Jednym z priorytetów było zwiększenie udziału kobiet-imigrantek w życiu politycznym, społecznym i zawodowym. Kvinderådet dąży do jak najszerzej pojętej integracji między Dunkami i imigrantkami, dlatego zachęca kobiety z mniejszości narodowych do angażowania się w tworzenie organizacji, które mogą być platformą dialogu i wspólnego rozwiązywania problemów.
Wersja językowa: duńska, angielska (niepełna)
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (raporty)
Kontakt: Kvinderådet
Niels Hemmingsensgade 10
Postbox 1069
1008 Kobenhavn K
Dania
Tel.: + 45 (33) 12 80 87
Fax: + 45 (33) 12 67 40
E–mail: kvr@kvinderaad.dk