FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Renner Institut www.renner-institut.at
Renner Institut jest organizacją działającą na rzecz poparcia austriackiej partii socjaldemokratycznej, ruchu socjaldemokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera młode demokracje Europy Środkowej i Wschodniej, przyczynia się do ich włączenia w główny nurt polityki europejskiej. Skupia ekspertów z różnych dziedzin, stanowi forum politycznej i społecznej debaty, działa na rzecz propagowania poglądów socjaldemokratycznych. Organizacja zajmuje się kształceniem młodych działaczy partii socjaldemokratycznych i przygotowuje ich do reprezentowania partii w przyszłości. Renner Institut działa w obszarze polityki, nauki i kultury w kraju i za granicą. Organizuje warsztaty, indywidualne konsultacje, seminaria, odczyty i dyskusje na takie tematy jak: równouprawnienie kobiet, polityczna przyszłość Europy, nacjonalizm w Europie, wielokulturowość i rola wykształcenia we współczesnym świecie.
Wersja językowa: niemiecka (wersje skrócone: francuska, hiszpańska, angielska)
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (artykuły, referaty, materiały z konferencji w pdf)
Kontakt: Renner-Institut
Khleslplatz 12
A 1120 Wien
Austria
E-mail: post@renner-institut.at