FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
School Without Racism www.schoolwithoutracism-europe.org
Projekt School Without Racism rozpoczął się w Antwerpii w 1988 r. i odniósł duży sukces w Belgii. Obecnie 250 belgijskich szkół włączyło się w program zwalczania rasizmu. W różnych szkołach europejskich należących do ruchu przeciwdziałania rasizmowi opracowane zostały materiały edukacyjne, zestawy ćwiczeń, broszury, plakaty, naklejki. Szkoły współpracują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, realizują różne projekty, organizują wymiany młodzieży. Ruch School Without Racism jest szczególnie aktualny w obecnej chwili, kiedy w wielu krajach europejskich narasta problem nacjonalizmu, wiążący się pośrednio ze zjawiskiem uchodźstwa i imigracji. Na stronie zamieszczona jest deklaracja dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do ruchu przeciw rasizmowi oraz informacja o podręczniku School Without Racism.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: School Without Racism
Rue des Alexiens 37
1000 Brussels
Belgia
Tel.: +32 (2) 511 16 36
Fax: +32 (2) 503 37 40
E-mail: info@schoolwithoutracism-europe.org