FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
SIETAR. The Society for Intercultural Education, Training and Research www.sietar.org
SIETAR to największa (licząca ponad 3 tys. członków) światowa sieć organizacji zajmujących się komunikacją międzykulturową. SIETAR ma status organizacji pozarządowej, jest stowarzyszona z Radą Europy i ONZ. Członkowie SIETAR biorą udział w corocznej konferencji UN-NGO w Nowym Jorku, gdzie mają możliwość zabrania głosu na forum międzynarodowym. SIETAR powstała w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku; w Europie działa w: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Austrii, obecna jest także w Kanadzie, Indonezji i Japonii. W strukturze sieci działają młodzieżowe grupy SIETAR. Organizacja podejmuje działania na rzecz uwzględnienia dialogu międzykulturowego w edukacji, polityce, biznesie, przyczynia się do lepszego poznania różnych kultur, stworzenia międzynarodowej grupy interdyscyplinarnych specjalistów w zakresie międzykulturowości, podniesienia standardów w komunikacji międzykulturowej, wspiera publikacje, badania naukowe, projekty, organizuje sympozja, konferencje lokalne i międzynarodowe, podejmuje działania na rzecz promocji sieci na całym świecie.
Na stronie znajdują się linki do organizacji należących do sieci SIETAR, które działają w różnych krajach, w różnych częściach świata a także kalendarz wydarzeń międzykulturowych na całym świecie wraz z linkami do odpowiednich organizacji i instytucji oraz informacje na temat publikacji z zakresu międzykulturowości (w tym: Journal of Intercultural Studies).
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Young Sietar www.youngsietar.org
2) Europa Sietar www.sietar-europa.org
3) USA Sietar www.sietarusa.org
Kontakt: SIETAR Global Network
c/o SIETAR Europa
Mme Christine Longé, Secretary
Résidence l'Argentičre, Bâtiment E
637 Boulevard de la Taverničre
06210 Mandelieu la Napoule
Francja
Tel/ Fax: +33 (4) 92 97 61 29
E-mail: office@sietar-europa.org