FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Social and Cultural Planning Office (SCP) www.scp.nl
SCP zajmuje się opisywaniem społecznej i kulturowej sytuacji w Holandii, monitoruje i ocenia bieżącą politykę rządu, tworzy średnio i długoterminowe prognozy, formułuje zalecenia dla rządzących. W skład SPC wchodzi 90 naukowców, ekspertów z różnych dziedzin akademickich, sporządzają oni raporty wykorzystywane następnie przez urzędników administracji państwowej, władze lokalne i innych naukowców. Raporty dotyczą ogółu społeczeństwa Holandii (społeczne i kulturalne raporty) bądź są poświęcone określonej grupie społecznej (osoby niepełnosprawne, ludzie w starszym wieku, przedstawiciele mniejszości etnicznych, ludzie młodzi).
Ze strony można pobrać publikacje (w wersji pdf ) m.in. na temat wielokulturowości (Diverse Europe) i mniejszości etnicznych (Ethnic Minorities and Integration. Outlook for the Future).
Wersja językowa: holenderska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak (raporty, wyniki badań)
Kontakt: The Social and Cultural Planning Office (SPC)
PO Box 16164
2500 BD
The Hague
Holandia
Tel.: +33 (70) 34 07 000
Fax: +33 (70) 34 07 044