FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" www.borussia.pl
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" zostało zarejestrowane w 1990 roku. Odwołując się do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich, stara się kreować i promować nowe zjawiska kulturalne i prowadzić działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi działalność edukacyjną wśród młodzieży i dorosłych, zajmuje się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego regionu Warmii i Mazur. W ramach współpracy transgranicznej organizuje wizyty studyjne dla wybitnych studentów z Białorusi, Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego. W ciągu 18 lat istnienia stowarzyszenie zrealizowało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Ideą przewodnią działań jest tworzenie nowych zjawisk kulturowych ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie. "Borussia" oparła swój program działania na dwóch ideach: "Atlantydy Północy" - odkrywania i współtworzenia metafizyki miejsca, w którym żyjemy oraz "Otwartego regionalizmu" - budowania sieci kontaktów i powiązań, których uczestnicy, czerpiąc z bogatych doświadczeń osobistych, specyfiki regionów, narodów, tworzą trwałe fundamenty współczesnej Europy.
Od 1991 roku stowarzyszenie wydaje kwartalnik „Borussia" (na stronie informacja o zawartości poszczególnych numerów); od 1996 roku prowadzi wydawnictwo „Borussia".
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
Fundacja "Borussia"
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn
Tel.: +48 (89) 523 72 93
Fax: +48 (89) 534 00 26
E-mail: sekretariat@borussia.pl