FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce www.dzieciholocaustu.org.pl
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce działa od 1991 r. Obecnie zrzesza około 700 członków (ma także członków honorowych i sympatyków mieszkających za granicą i mających polskie korzenie); siedzibę ma w Warszawie, posiada także oddziały w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Celem organizacji jest budowanie wspólnoty osób ocalonych z Holokaustu, udzielanie im pomocy i wsparcia, zachowanie pamięci nie tylko o Zagładzie, ale także o życiu Żydów w przedwojennej Polsce. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania i upowszechniania wiedzy o zbrodniach hitlerowskich, popełnianych w czasie II wojny światowej, w szczególności wobec dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego. Służą temu inicjatywy edukacyjne takie jak projekt „Trudne wybory", realizowany w ramach programu „Pamięć dla Przyszłości", we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, czy udzielanie pomocy szkołom i środowisku lokalnemu w przygotowaniach do obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Stowarzyszenie skupia się na zachowaniu i utrwalaniu pamięci o ofiarach Holokaustu oraz o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych. Stowarzyszenie potępia wszelkie przejawy nietolerancji (w szczególności przejawy antysemityzmu). Organizacja pomaga swoim członkom (także w zakresie terapii) a także Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, podejmuje starania w kierunku uzyskania odszkodowań za straty moralne i materialne poniesione w latach II wojny światowej w wyniku prześladowań narodowościowych i rasowych. Stowarzyszenie przyznaje Nagrodę "Za naprawianie świata" im. Ireny Sendlerowej, którą uhonorowuje nauczycieli uczących w „duchu szacunku dla wszystkich ludzi i niesienia pomocy potrzebującym".
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Zarząd Główny Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu"
Ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 82 45; 652 12 20
Fax: +48 (22) 620 82 45
E-mail: chsurv@jewish.org.pl