FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" powstało w listopadzie 2000 roku z inicjatywy ocalonego z Zagłady krakowianina, Bernarda Offena. Początkowo zajmowało się głównie propagowaniem wiedzy na temat historii Żydów polskich, szczególnie w czasie II wojny światowej, obecnie skupia się na dialogu pomiędzy kulturami i religiami oraz na relacjach między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Stowarzyszenie jest organizacją opierającą się przede wszystkim na pracy wolontariuszy, wśród których są uczniowie, studenci i pracownicy akademiccy. KKD regularnie organizuje spotkania Polaków i młodych Żydów z Ameryki i Izraela w celu zwalczania negatywnych stereotypów Polaka (chrześcijanina) i Żyda, organizuje spotkania z przedstawicielami świata islamu, aby przeciwdziałać fałszywym stereotypom na temat islamu i tworzyć wspólną platformę dialogu między trzema wielkimi religiami. Co roku zimą w Krakowie odbywają się Dni Islamu, wcześniej Dni Kultury Islamu. Stowarzyszenie wraz z nauczycielami i uczniami polskimi i niemieckimi, zaangażowało się w program edukacyjno-historyczny, dzięki któremu obie grupy wzajemnie poznają swoją historię.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu"
Pastelowa 13
30-386 Kraków

Ul. Zachodnia 4/66
30-350 Kraków
Tel.: +48 (12) 267 14 03
E-mail: kkd@ kkd.org.pl