FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" www.pronobis.org.pl
„Pro Nobis" jest organizacją pożytku publicznego, opierającą się na wolontariacie i pracy społecznej członków stowarzyszenia. Działa na rzecz pomocy osobom dyskryminowanym lub zagrożonym dyskryminacją, w szczególności: niepełnosprawnym, chorym, pozostającym bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy, wszystkim (w tym także dzieciom) zagrożonym z jakiegokolwiek powodu upośledzeniem społecznym a także mniejszościom wyznaniowym, narodowym i etnicznym. Stowarzyszenie wspomaga osoby pomagające dyskryminowanym i zagrożonym dyskryminacją, podejmuje i wspiera inicjatywy obywatelskie, w tym legislacyjne, współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania lub realizującymi cele związane ze statutem stowarzyszenia oraz integracją europejską. Od maja 2006 roku „Pro Nobis" prowadzi pierwszy projekt pod tytułem "Pozarządowa Europa", który obejmuje bezpłatne zajęcia nauki języka migowego, połączone z Warsztatami Aktywizacji Zawodowej i Europejskiej oraz Komunikacji Społecznej.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis"
Biuro organizacyjne:
ul. Olbrachta 46
01-111 Warszawa
Tel./Fax: +48 (22) 877 17 35
E-mail: stowarzyszenie.pronobis@gmail.com