FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce www.jewishinstitute.org.pl
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce istnieje od 1947 r.; w 1994 r. ze Stowarzyszenia wyodrębnił się Instytut Naukowo-Badawczy (ŻIH IN-B). Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy: zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w kulturę światową, kultywowanie i popularyzacja tradycji Żydów polskich, wspieranie badań naukowych w zakresie historii i kultury żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów polskich), prowadzenie działalności edukacyjnej, podejmowanie działań na rzecz kształtowania postaw tolerancyjnych w społeczeństwie.
Strukturę ŻIH tworzą: Dział Naukowy (zajmujący się badaniem dziejów i kultury Żydów polskich), Archiwum (wśród zgromadzonych dokumentów znajduje się w nim tzw. Archiwum Ringelbluma), Biblioteka (ok. 70 tys. woluminów: książek, czasopism, rękopisów i starodruków w językach hebrajskim i jidysz), Muzeum (największy w Polsce zbiór judaików oraz kolekcja malarstwa i rzeźby) i Dział Dokumentacji Zabytków (ok. 40 tys. zdjęć przedstawiających życie Żydów w Polsce oraz dokumentujących ocalałe obiekty sakralne).
ŻIH IN-B zajmuje się edukacją, jego pracownicy prowadzą specjalne lekcje, organizują konferencje dla uczniów, studentów, nauczycieli; również dział muzealny, obok działalności wystawienniczej i wydawniczej, dysponuje ofertą edukacyjną dla młodzieży szkół średnich (bezpłatne lekcje muzealne w ramach projektu „Wokół Tłomackiego") oraz studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2000 r. ukazuje się „Kwartalnik Historii Żydów" (w miejsce wydawanego od 1949 „Biuletynu Informacyjnego ŻIH").
Na stronie ŻIH-IN-B znajduje się księgarnia internetowa oferująca 840 pozycji z zakresu historii i kultury Żydów, dostępne są materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, teksty źródłowe, opracowania) do pobrania w pdf. oraz linki do organizacji o podobnym profilu działania.
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
Tel.: +48 (22) 827 92 21
Fax: +48 (22) 827 83 72
E-mail: secretary@jewishinstitute.org.pl; secretary@jhi.pl