FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" dmk.witryna.org
Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" powstało w lipcu 2005 roku z inicjatywy mieszkańców Gór Słonnych oraz miłośników Karpat. W pierwszym rzędzie podejmuje działania na rzecz mniejszości ukraińskiej. Do głównych zadań stowarzyszenia należy: sporządzanie list obiektów wymagających renowacji (m.in. cmentarze, kapliczki, cerkwie), gromadzenie środków finansowych na remonty, przeprowadzanie prac konserwatorskich, tworzenie ścieżek dydaktycznych i turystycznych, publikowanie opracowań na temat kultury materialnej etnicznych mniejszości karpackich (również mniejszości żydowskiej) w postaci: map, przewodników, folderów, informatorów, albumów w wersji papierowej i elektronicznej, popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym oraz wzmacnianie poczucia godności narodowej i etnicznej mniejszości karpackich.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich"
ul. Filtrowa 19
38-540 Zagórz
Tel.: +48 695 66 48 06
E-mail: mniejszosci_karpackie@tlen.pl