FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Kick It Out www.kickitout.org
Kampania The Kick It Out jest popierana i wspierana finansowo przez zarządy i związki piłkarskie, łącznie z Professional Footballers Association (PFA), Football Association Premier League, Football Foundation oraz Football Association. Kampania wspiera amatorskie, lokalne kluby piłkarskie, pomaga dzieciom z biednych rodzin oraz z grup mniejszościowych włączać się w sport, organizuje spotkania młodzieży ze znanymi sportowcami, uruchomiła również gorącą linię (0 800 1699414), na którą można zgłaszać rasistowskie uwagi i gesty.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
pakiet edukacyjny dla szkół na CD, magazyn Kick It Out do zmówienia ze strony, scenariusze zajęć i ćwiczenia online
Kontakt: Kick It Out
PO Box 29544
London EC2A 4WR
Great Britain
Tel: 020 7684 4884
Fax: 020 7684 4885
Email: info@kickitout.org