FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" prowadzi działania mające służyć lokalnej społeczności; z jednej strony dąży do ożywienia życia kulturalnego w mieście, z drugiej do ożywienia ekonomicznego miasta poprzez rozwój turystyki sentymentalnej (służy temu opracowanie programu przewodnickiego i oferty turystycznej dla osób odwiedzających Chełm, takim programem jest „Szlak chasydzki"). Stowarzyszenie prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, społeczną, badawczą i animacyjną. Podejmuje akcje mające na celu zwalczanie postaw ksenofobicznych, antysemickich i rasistowskich, przywracające pamięć o tragedii Holokaustu (projekty: „Chełmski Kamień Pamięci" w Sobiborze, budowa Pomnika Mędrców Chełmskich) oraz pamięć o żydowskich mieszkańcach Chełmu (akcja sadzenia drzew z okazji święta żydowskiego Jom Kippur). Członkowie stowarzyszenia podjęli się udokumentowania wielokulturowej przeszłości miasta; zebrane przez nich pamiątki, zdjęcia, książki, nagrania wspomnień starszych mieszkańców, posłużą jako materiały do stworzenia programu edukacyjnego dla polskiej i międzynarodowej młodzieży, uczącego tolerancji i współpracy ponad podziałami. Stowarzyszenie „Miasteczko" sprawuje opiekę nad zabytkami kultury i miejscami pamięci, pracuje z dziećmi i młodzieżą (m.in. organizuje akcję sprzątania kirkutu chełmskiego) a także współpracuje z innymi ośrodkami kulturalnymi i stowarzyszeniami (na stronie linki do partnerskich organizacji).
Wersja językowa: polska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie „Miasteczko"
ul. Krzywa 42/1
22-100 Chełm
Tel.: +48 (82) 565 23 03
E-mail: info@miasteczko.org