FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland jest społeczną organizacją mającą na celu wzmacnianie poczucia kulturowej tożsamości wśród żydowskich studentów bez względu na wyznawaną formę judaizmu i poglądy polityczne. Posiada siedzibę w Londynie oraz biura regionalne w Manchesterze, Leeds oraz Birmingham. Działa na rzecz integrowania środowisk żydowskich oraz obrony praw studentów żydowskich w społeczności akademickiej. USJ współpracuje z ponad stu żydowskimi organizacjami, oferuje szeroki wybór form aktywności w dziedzinie polityki, edukacji i kultury, nie tylko swoim członkom, ale również wszystkim studentom wyznającym judaizm. W sferze zainteresowań USJ znajdują się takie kwestie jak: państwo Izrael, działalność przeciwko rasizmowi, edukacja obywatelska, przedsięwzięcia społeczne, działalność charytatywna, relacje z innymi żydowskimi organizacjami studentów na świecie, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, prawa kobiet. USJ współpracuje i prowadzi dialog międzyreligijny z innymi studenckimi organizacjami religijnymi (National Union of Students, National Hindu Student Forum, British Organisation of Sikh Students, local Muslim Jewish dialogue) oraz organizacjami anty-rasistowskimi.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Artykuły
www.ujs.org.uk/education
2) Kampanie
www.ujs.org.uk/campaigns
3) Wydarzenia
www.ujs.org.uk/event
4) Raporty
www.ujs.org.uk/israel
Kontakt: The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland
Hillel House
1 & 2 Endsleigh Street
London, WC1H 0DS
Wielka Brytania
Tel.: +44 (20) 7387 4644; 7380 0111
Fax: +44 (20) 7383 0390
E-mail: info@ujs.org.uk, ujs@ujs.org.uk