FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
United Religions Initiative (URI) www.uri.org
United Religions Initiative zrzesza tysiące przedstawicieli z ponad 65 krajów, będących wyznawcami ponad 100 różnych religii. Misją URI jest przyczynienie się do zakończenia waśni na tle religijnym we współczesnym świecie. Pierwszy globalny szczyt organizacji miał miejsce w 2006 roku. Szczyt zakończył się ogłoszeniem Karty, w której określono cel działania organizacji – jest nim budowanie porozumienia pomiędzy różnymi religiami. Proces negocjacji nad treścią Karty trwał cztery lata. Jest w niej mowa o konieczności poszanowania wszystkich religii, o zakazie zmuszania któregokolwiek z członków URI do wykonywania jakichkolwiek praktyk religijnych lub prób nawracania na jakąkolwiek wiarę oraz zachęta do pogłębiania własnej wiary, niezależnie od wyznania. Tekst Karty w 16 językach jest do pobrania ze strony URI.
Na stronie zamieszczone są informacje o kampaniach prowadzonych z myślą o edukacji dzieci i młodzieży w duchu dialogu międzyreligijnego i tolerancji, o działaniach na rzecz budowania pokoju oraz informacje o różnych religiach. Ze strony można za opłatą pobrać publikację „Interfaith Peacebuilding Guide".
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak (InterfaithNews.net Newsletter, URI Newsletters)
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Karta URI w 16 językach
2) URI Report to United States Institute of Peace
3) URI Bylaws - FINAL (7/2/02)
4) URI Bylaws - FINAL (7/2/02)
5) URI Brochure
6) Partners in Leadership 2006
7) Interfaith Home Gatherings: A Practical Guide
8) Interfaith Peacebuilding Guide
Kontakt: United Religions Initiative
1009 General Kennedy Ave.
San Francisco, CA 94129
USA
E-mail: office@uri.org