FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
Celem działania AEGEE jest promowanie zjednoczonej i wolnej od uprzedzeń Europy, podejmowanie wysiłków na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, wspieranie demokracji, praw człowieka, tolerancji, promowanie współpracy ponad podziałami i granicami, mobilności oraz europejskiego wymiaru edukacji. Stowarzyszenie podejmuje różne działania, do których należą: organizowane przez lokalne oddziały AEGEE w całej Europie i w tym samym czasie, dni poświęcone jednemu tematowi (np. Dzień Akcji Socrates, Europejski Dzień Języków), wycieczki studyjne oraz badawcze, poświęcone takim zagadnieniom jak: demokracja, sprawy młodzieży, standard życia i nauki, nacjonalizm, kwestie mniejszości oraz projekty (np. Młodzież i Globalizacja, Tożsamość Europejska, Tolerancja-Akceptacja-Pokój). AEGEE organizuje również konferencje, seminaria i prowadzi wiele mniejszych projektów na szczeblu lokalnym w całej Europie.
W celu promowania współpracy międzynarodowej i niwelowania fizycznych i mentalnych barier, AEGEE została stworzona jako organizacja ponadnarodowa, działająca na dwóch poziomach: lokalnym, opartym na pracy wolontariuszy skupionych w 235 autonomicznych oddziałach (dzięki temu można w sposób bezpośredni i zgodny z oczekiwaniami lokalnych społeczności wdrażać idee propagowane przez organizację) i europejskim, na którym określane są ogólne ramy i kierunki działania dla oddziałów lokalnych a także powstaje platforma współpracy międzynarodowej dla wielokulturowych zespołów. W ten sposób członkowie grup lokalnych są bezpośrednio włączani w prace grup roboczych i komisji na poziomie ogólnoeuropejskim.
Wersja językowa: angielska, polska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: AEGEE-Europe
Rue Nestor de Tiere 15
1030 Schaarbeek/Brussels
Belgia
Tel.: +32 (2) 245 23 00
Fax: +32 (2) 245 62 60
E-mail: headoffice@aegee.org