FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources dostarcza szeroki wachlarz linków poświęconych głównie badaniom nad antysemityzmem; wśród nich znajdują się linki do forów naukowców i badaczy, do badań nad historycznym podłożem antysemityzmu, do internetowych baz danych, do stron upamiętniających Holokaust. Poprzez stronę można uzyskać informacje na temat międzynarodowych organizacji zwalczających nienawiść i uprzedzenia wobec Żydów, organizacji wspierających prawa Żydów i innych grup ludności w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz sieci organizacji studenckich monitorujących bigoterię w Internecie. Ponadto znaleźć można niemieckojęzyczne strony centrów badawczych głoszących antysemityzm i rasizm, a także strony amerykańskich ośrodków zajmujących się szerzeniem antysemityzmu. Linki odsyłają do politycznych i apolitycznych organizacji, działających na wielkich obszarach geograficznych, ale głównie odnoszą się do kwestii współczesnego i historycznego antysemityzmu w Anglii, Polsce, Francji, Kanadzie i krajach niemieckojęzycznych. Wśród haseł naukowych znajdują się prace bibliograficzne, opracowania zawierające definicje i pojęcia związane z zagadnieniem antysemityzmu, listy lektur na temat antysemityzmu i stosunków żydowsko-chrześcijańskich.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ddickerson@igc.apc.org