FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews została założona w 1760; obecnie skupia około 300 przedstawicieli, którzy podczas regularnych spotkań plenarnych zajmują się kwestiami dotyczącymi społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Działania organizacji skupiają się na sprawach finansowych i organizacyjnych, zagadnieniach społecznych, sprawach międzynarodowych, strategiach obronnych i stosunkach wewnątrz grupy. Tak wytyczone kierunki działań zapewniają odpowiednie funkcjonowanie organizacji, sprzyjają ogólnemu rozwojowi społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii poprzez edukację, podniesienie świadomości obywatelskiej i badania naukowe, a także umożliwiają reprezentowanie społeczności na arenie międzynarodowej, zapewniają polityczną ochronę mniejszości żydowskiej, współpracę z rządem, różnymi organizacjami społecznymi oraz z innymi religijnymi i etnicznymi społecznościami w Wielkiej Brytanii. Konkretne działania organizacji obejmują: zwalczanie antysemityzmu, udzielanie pomocy w nagłych przypadkach, wspieranie specjalnych potrzeb edukacyjnych, uświadamianie ogółowi społeczeństwa specyfiki żydowskiego sposobu życia, opiekę nad cmentarzami żydowskimi, zapobieganie dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych a także zarządzanie funduszem pomocowym dla ofiar nazizmu.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
broszury, zestawy zadań, dane statystyczne
Kontakt: The Board of Deputies of Brisith Jews
6 Bloomsbury Square
London, WC1A 2LP
Wielka Brytania
E-mail: info@bod.org.uk