FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
CEJI współpracuje z innymi organizacjami w celu promowania edukacji dla różnorodności poprzez udział w różnych sieciach i programach. W dziedzinie edukacji CEJI opracowuje programy dla sektora szkolnictwa formalnego i nieformalnego, które uczą postawy szacunku i rozwijają umiejętności niezbędne do życia w wielokulturowej Europie.
CEJI jest partnerem the Anti-Defamation League w programie A World of Difference, jest też częścią organizacji zajmującej się edukacją rówieśniczą the European Peer Training Organization (EPTO), należy do sieci A Classroom of Difference Diversity Education Network (ACODDEN). Poprzez udział w tych programach uczniowie, osoby działające w organizacjach młodzieżowych, nauczyciele, dyrekcja i personel szkolny otrzymują konstruktywną odpowiedź, jak radzić sobie z przejawami uprzedzeń i dyskryminacji w społeczności szkoły. CEJI współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi w celu zachęcenia obywateli do włączenia się we wspólne życie w Unii Europejskiej oraz ma swój wkład w proces kształtowania polityki wewnątrz UE.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
raporty, broszury, przewodniki, artykuły
Kontakt: CEJI
319, av. Brugmann
1180 Brussels
Belgia
Tel: + 32 (2) 344 34 44
Fax: + 32 (2) 344 67 35
E- mail: ceji@ceji.org