FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Center for Partnership and Equality (CPE) www.cpe.ro
CPE wspiera inicjatywy, realizuje programy i projekty, których celem jest podnoszenie świadomości obywatelskiej w społeczeństwie rumuńskim w zakresie aktualnych warunków życiowych kobiet i roli, jaką mogą i powinny odgrywać w procesie rozwoju społecznego kraju. CPE przeciwstawia się dyskryminowaniu i stosowaniu przemocy wobec kobiet, zabiega o prawo do edukacji, równe szanse życiowe kobiet i mężczyzn, równe prawa rozrodcze i seksualne, upomina się o uznanie zasady równości płci za kwestię kluczową, domaga się stosowania równych praw ekonomicznych w stosunku do kobiet oraz wspiera zaangażowanie kobiet w życie społeczne.
Zdając sobie sprawę z tego, jak poważną rolę musi odegrać w procesie reformowania społeczeństwa rumuńskiego, CPE podejmuje najbardziej palące kwestie dotyczące równouprawnienia płci.
Wersja językowa: rumuńska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje, wyniki badań, roczne raporty
Kontakt: Center for Partnership and Equality
33 Caderea Bastiliei Street
1st District
010613 Bucharest
Rumunia
Tel.: +40 (21) 212 11 96, +40 (21) 212 11 97
Fax: +40 (21) 212 10 35
E-mail: info@cpe.ro