FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Crossing Borders www.crossingborder.org
Działania podejmowane przez Crossing Borders kierowane są do młodych ludzi i nauczycieli, obejmują one: kursy szkoleniowe, seminaria i warsztaty w zakresie, zgodnego z zasadami demokracji, zarządzania konfliktami, komunikacji międzykulturowej oraz znajomości mediów. Innym przedsięwzięciem dużej wagi jest wydawanie dwumiesięcznika Crossing Borders, pisma redagowanego przez i kierowanego do młodzieży arabskiej i żydowskiej, które jest rozprowadzane w szkołach, centrach lokalnych i klubach młodzieżowych. Organizacja zajmuje się również udzielaniem konsultacji i porad, organizowaniem wykładów i prelekcji, nawiązywaniem łączności poprzez Sieć, współpracą i koordynacją wspólnych działań z instytucjami społecznymi i obywatelskimi, pracującymi na rzecz dialogu międzykulturowego, wzajemnego zrozumienia i pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Metody i reguły działania Crossing Borders oparte są na prowadzeniu nieprzerwanego dialogu, zasadach równego partnerstwa, wspólnocie własności, konkretnym, twórczym i wspólnym działaniu, które ma na celu przynieść natychmiastowe i długofalowe korzyści dla uczestników i ich społeczności.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
materiały szkoleniowe, numery dwumiesięcznika Crossing Borders, raporty i artykuły
Kontakt: Crossing Borders
Garba Diallo (Dyrektor)
Montebello Allé 1
DK 3000 Elsinore
Dania
Tel. : + 45 (49) 213 3 71
Fax: + 45 (49) 212 128
Tel.kom.: + 45 21 63 94 32
E-mail: cb@crossingborder.org, garba@ipc.dk