FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Emakunde. The Basque Women’s Institute www.emakunde.es
Emakunde stała się siłą napędową działań społecznych stojących na straży przestrzegania równych szans kobiet i mężczyzn. Adresatami działań organizacji są organa administracji Kraju Basków: rząd, rady regionów i rady miejskie. Emakunde promuje, rozwija, koordynuje i monitoruje politykę równych szans na szczeblach administracji krajowej, regionalnej i lokalnej. Współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami, indywidualnymi osobami i innymi reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego. Popiera i wzmacnia stowarzyszenia kobiece, pracuje na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej w społeczności Basków, szkoli i informuje wszystkich zaangażowanych w kwestie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej itp.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Emakunde jest akcja Positive Action Plan for Women in the Basque Country, która wspiera wszystkie akty prawne na rzecz równych praw, wprowadzane w życie przez kolejne rządy Kraju Basków podczas ich kadencji. Emakunde bierze czynny udział w opracowywaniu i wdrażaniu tych dokumentów prawnych.
Wersja językowa: baskijska, hiszpańska, angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
dokumenty (w wersji hiszpańskiej)
Kontakt: Emakunde. Emakumearen Euskal Erakundea
Manuel Iradier kalea 36
01005 Vitoria-Gasteiz
Hiszpania
E-mail: emakunde@ej-gv.es