FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Centre for Conflict Prevention www.conflict-prevention.net
The European Centre for Conflict Prevention jako organizacja pozarządowa skupia się na powstrzymywaniu konfliktów i wypracowaniu pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Działa również jako swoista sieć łącząca jednostki walczące o zapewnienie pokoju na świecie. Organizacja określa się jako bezstronna, kładzie nacisk na wielość możliwych podejść do zarządzania konfliktami oraz wspiera oddolne inicjatywy lokalnych organizacji, z którymi nawiązuje partnerską współpracę. The European Centre for Conflict Prevention jest hostem sekretariatu the European Platform for Conflict Prevention and Transformation, skupiającej 150 organizacji partnerskich, jak również the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. Organizacja koordynuje regionalne działania programu the Global Partnership, w celu upewnienia się, że podejmowane wysiłki przynoszą konkretne efekty. Organizacja pracuje nad usprawnieniem mechanizmów działania organizacji lokalnych w celu zoptymalizowania ich wysiłków na rzecz budowania pokoju. Powołanie agencji Regional Action Agendas oraz the Global Action Agenda jest jednym z rezultatów działań koordynacyjnych podejmowanych przez organizację. Nauczaniu pokojowego zarządzania konfliktami służą różne programy i publikacje oraz obszerna baza danych uwzględniająca ekspertyzy i badania.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
roczne raporty, bazy danych, artykuły
Kontakt: The European Centre for Conflict Prevention
Laan ver Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag
The Hague
Holandia
Tel.: +31 (70) 311 09 70
Fax: +31 (70) 360 01 94
E-mail: info@conflict-prevention.net