FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Women’s Lobby www.womenlobby.org
EWL działa na rzecz osiągnięcia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Europie a także odgrywa rolę ogniwa łączącego polityków i decydentów z organizacjami kobiecymi na szczeblu UE. Organizacja analizuje szeroki wachlarz decyzji politycznych podejmowanych przez organa UE z perspektywy przestrzegania zasady równości płci. Działania EWL odnoszą się między innymi do: polityki równości płci oraz ustawodawstwa, korekty umów i konwencji dotyczących przyszłości Europy, polityki zatrudnienia, polityki społecznej, szeroko pojętej dyskryminacji w zakresie praw obywatelskich kobiet, przemocy wobec kobiet, sytuacji kobiet w rozszerzonej Unii Europejskiej, kobiet w obliczu wyzwań globalizacji.
Organizacja uczestniczy w ogólnoświatowych konferencjach: the Beijing World Conference on Women oraz the Durban World Conference against Racism. W EWL istnieje dział, którego zadaniem jest gromadzenie informacji na temat kwestii równości płci, jakie pojawiają się w europejskich serwisach informacyjnych, są zamieszczane w rocznych raportach, sprawozdaniach bądź innych publikacjach.
Wersja językowa: angielska francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: The European Women’s Lobby
18 Rue Hydraulique
B-1210 Bruxelles
Belgia
E-mail: ewl@womenlobby.org