FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association działa w około 30 krajach na terenie Europy i południowej Ameryki, kontaktując ze sobą ludzi zaangażowanych w uczenie poprzez zabawę, centra młodzieżowe, organizacje street-workerów. Skupia się na prowadzeniu kampanii popierających prawa człowieka, w szczególności prawa młodzieży i dzieci. Poprzez promowanie edukacji międzykulturowej i wzajemnego zrozumienia, przyczynia się do rozwoju wielokulturowej tożsamości i wielokulturowego społeczeństwa i powstania otwartej Europy.
e.p.a. pracuje z dziećmi, młodzieżą i kobietami z biednych dzielnic, zachęca ich do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i opracowania własnych projektów i rozwiązań.
Dzięki wsparciu Rady Europy i Komisji Europejskiej organizuje wymiany międzynarodowe młodzieży, wizyty studyjne, szkolenia, poprzez sieć globalną inicjuje międzyludzkie kontakty i zaprasza różnych przedstawicieli społeczeństwa do tworzenia więzów przyjaźni na całym świecie.
Wersja językowa: hiszpańska, angielska, niemiecka, portugalska, włoska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: European Playwork Association
Erzberger Str. 3
D-22765 Hamburg
Niemcy
Tel: +49 (40) 433 190
Fax: +49 (40) 433 199
E-mail epa@go-epa.org