FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
H-Antisemitism www.h-net.org
Sieć H-Antisemitism została założona i opracowana przez profesorów historii i filologii angielskiej amerykańskich uniwersytetów w Massachusetts, Illinois oraz na Hawajach. Jest częścią większej sieci Online Humanities and Social Sciences Network, której celem jest stworzenie wirtualnej przestrzeni umożliwiającej komunikowanie się uczonym, nauczycielom, studentom i wszystkim osobom zaangażowanym w pracę naukową, nauczanie, uczenie się, pomoc społeczną widziane z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych. Zadaniem sieci H-Antisemitism jest umożliwienie prowadzenia badań, studiowania, oceniania i wymieniania się pomysłami i nowymi informacjami z dziedziny badań nad antysemityzmem i studiów interdyscyplinarnych. Sieć pobudza wymianę informacji i umożliwia korzystanie z różnorodnych źródeł z różnych dziedzin nauki. H-Antisemitism jest przedsięwzięciem w pełni demokratycznym, opartym na szerokiej konsultacji.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
recenzje, okolicznościowe prace
Kontakt: Poprzez stronę H-Antisemitism