FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Human Rights Education Associates www.hrea.org
Human Rights Education Associates (HREA) specjalizuje się w nauczaniu o prawach człowieka. Celem jej działania jest dobra edukacja służąca promowaniu postaw i działań na rzecz ochrony praw człowieka oraz wspierająca rozwój pokojowego, wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Większość podejmowanych działań edukacyjnych odbywa się za pośrednictwem technologii online. HREA pracuje z osobami, organizacjami pozarządowymi, rządowymi i rządami zainteresowanymi wypracowaniem i włączeniem w praktykę szkolną programów nauczania o prawach człowieka. Oferta HREA obejmuje:
· Pomoc w opracowaniu programów i materiałów dydaktycznych
· Przeszkolenie grup profesjonalistów
· Przeprowadzenie badań i ewaluacji
· Stworzenie biura informacyjnego w zakresie metodyki nauczania i materiałów dydaktycznych
· Stworzenie sieci edukatorów i działaczy na rzecz praw człowieka
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska, rosyjska, arabska, chińska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: E-mail: info@hrea.org