FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Immigrant Council of Ireland www.immigrantcouncil.ie
The Immigrant Council of Ireland jest pozarządową organizacją wychodzącą naprzeciw potrzebom imigrantów w Irlandii. Świadczy różne usługi na rzecz imigrantów, pracowników sezonowych, osób pracujących na czarno i bezrobotnych, pomaga także studentom obcokrajowcom i biznesmenom. Organizacja otacza opieką rodziców, dzieci, członków rodzin zarówno irlandzkich jak i imigrantów. Zdaniem the Immigrant Council różnorodność kulturowa i etniczna powinna być szanowana i chroniona, w tym celu podejmuje działania na rzecz podniesienia jakości życia imigrantów w Irlandii, dostarczając im wszelkich niezbędnych obiektywnych, przystępnych i praktycznych informacji. Strona zawiera publikacje, dane statystyczne i informacje na temat imigracji.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
przewodnik po prawach imigrantów w Irlandii, dokumenty na temat imigracji zarobkowej w Irlandii, dane statystyczne i informacje na temat imigracji w Irlandii
Kontakt: The Immigrant Council of Ireland
2 St Andrews Street
Dublin 2
Irlandia
E-mail: info@immigrantcouncil.ie