FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
International Institute of Humanitarian Law (IIHL) www.iihl.org
IIHL jest oficjalnie uznany przez ONZ za organizację pozarządową o statusie ciała doradczego dla Rady Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC) oraz Wysokiego Komisarza ds Uchodźców (UNHCR), utrzymuje również stałe kontakty z UNESCO. Ma status doradczy dla Rady Europy a także współpracuje z różnymi organizacjami regionalnymi. Instytut posiada swą kwaterę w Genewie, stamtąd też pracuje nad dalszym rozwijaniem nawiązanych kontaktów.
Przez ponad 30 lat IIHL pełni rolę forum przemyśleń, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz poszukiwań nowych rozwiązań w dziedzinie praw humanitarnych, praw człowieka, praw uchodźców.
Organizacja prowadzi szkolenia wojskowe, kursy z dziedziny praw uchodźców, "okrągłe stoły", kursy letnie, staże naukowe, badawcze i przygotowujące do włączenia się do pracy na rzecz Instytutu.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: International Institute of Humanitarian Law
Villa Ormond
C.so Cavallotti 113
18038 San Remo
Włochy
E-mail: geneve@iihl.org