FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
International Association for Religious Freedom (IARF) www.iarf.net
IARF działa w Zjednoczonym Królestwie od ponad stu lat. Wspiera wolność religii i wyznania w wymiarze globalnym. Większość podejmowanych działań skupia się na co najmniej jednym z następujących aspektów: przeciwstawianie się uciskowi ze strony jakiejkolwiek organizacji, działającej na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia społecznego, budowanie wzajemnego porozumienia i dialogu, ochrona praw człowieka i godności ludzkiej. Wielka sieć grup i organizacji członkowskich stowarzyszonych w IARF pozwala spojrzeć na występujące lokalnie problemy związane z utrzymaniem wolności z różnych perspektyw i odpowiednio na nie reagować. Sieć IARF obejmuje organizacje działające w 25 krajach i zajmujące się szerokim spectrum tradycji religijnych łącznie z: buddyzmem, chrześcijaństwem, hinduizmem, islamem, sikhizmem i sintoizmem.
Strategiczny plan działań IARF obejmuje:
· wspieranie społeczności dotkniętych dyskryminacją i prześladowaniami religijnymi, pracę z miejscowymi i regionalnymi przedstawicielami tych grup i koordynatorami nad stworzeniem odpowiednich programów dla tych społeczności
· prowadzenie nieoficjalnej polityki, nawiązywanie kontaktów z politykami i decydentami poprzez kanały ONZ
· tworzenie programów dla młodych ludzi, budowanie globalnej sieci wolontariuszy
· stworzenie regulaminów postępowania, współpraca z organizacjami członkowskimi w zakresie wypracowania wytycznych dla odpowiedzialnego praktykowania religii.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The International Association for Religious Freedom
2 Market Street
Oxford OX1 3ET
Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1865 202 744
Fax: +44 (0) 1865 202 746
E-mail: hq@iarf.net