FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
International Federation of Journalists (IFJ) www.ifj.org
IFJ została założona w 1926, obecnie skupia około 500,000 członków w ponad 100 krajach. Broni praw związkowych i podstawowych praw człowieka, protestuje przeciwko stosowaniu gróźb fizycznych, atakom na dziennikarzy, próbom zastraszania i zamykania im ust, monitoruje regulacje dotyczące mediów na całym świecie. IFJ zwalcza rasizm poprzez zachęcanie do wewnątrzdziennikarskiej debaty, wymiany dobrych praktyk i popieranie międzynarodowych inicjatyw, takich jak przyznawanie nagrody (Tolerance Prize) za osiągnięcia dziennikarskie w zwalczaniu rasizmu i dyskryminacji. Federacja przyznaje również nagrodę za zasługi w działaniu na rzecz praw człowieka, demokracji i rozwoju (Natali Prize oraz Europe Prize for Journalism). IFJ zajmuje się także przestrzeganiem praw kobiet-dziennikarzy w miejscu pracy oraz w związkach zawodowych, inicjuje dyskusje na temat wizerunku płci w mediach; w ramach Federacji stworzono też sieć dla kobiet-dziennikarzy. Komisja Europejska wspiera działania organizacji na rzecz lepszego zrozumienia świata postępu.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
dokumenty, publikacje, raporty na temat mediów ("European Media Ownership: Threats on the Landscape, a survey of who owns what in Europe.")
Kontakt: IFJ Headquarters
International Federation of Journalists
IPC – Residence Palace, Bloc C
Rue de la Loi 155
1040 Brussels
Belgia
Tel: +32 (2) 235 22 00
Fax: +32 (2) 235 22 19
E-mail: ifj@ifj.org